Нові технологіі ремонту квартир

Складання кошторису на ремонт квартири або офісу – один з найважливіших етапів ремонту


У разі, коли виникає необхідність зробити ремонт квартири або офісу першочерговим питанням стає питання про визначення його вартості. Скільки коштує ремонт? От чого залежить його вартість? Що повинне входити у вартість ремонту квартири або офісу? Очевидно, такими питаннями і пояснюється поява думки: «Навіть якщо в ремонт найменшої квартири вкласти грошей як в будівництво найбільшого стадіону, все одно щось буде недороблено».

Проте, дозвіл питання про визначення вартості ремонту має просте рішення – кошторис на ремонт квартири або офісу. Саме кошторис дозволяє визначити не тільки об'єми і види робіт, виконання яких необхідне для успішного проведення ремонту, але і насамперед майбутні витрати. Для найбільш чіткого розуміння про масштаби запланованого заходу кошторис на ремонт має бути складена з урахуванням як всього об'єму робіт і технологічного процесу їх виконання, так і з урахуванням специфіки виконання кожного, окремо узятого виду робіт.
Останнім часом з'явилася безліч різноманітних форм і методів визначення кошторисної вартості ремонтних і обробних робіт. Насамперед ця обставина викликана відсутністю єдиного нормативного механізму регулювання ціноутворення, наявністю широкого спектру технологій виробництва робіт, застосуванням різних матеріалів і устаткування, а також кваліфікацією підрядчиків. Але у будь-якому випадку, розробка такого документа як кошторис на ремонт квартири або офісу вимагає ретельного опрацьовування питань, пов'язаних з визначенням об'єму і видів робіт, технології їх виробництва, застосування необхідних матеріалів і устаткування.

Пропонуємо розглянути декілька форм розрахунку кошторисної вартості ремонтних і обробних робіт:

1) Розрахунок кошторисної вартості ремонту на підставі трудозатратного методу
Даний метод розрахунку кошторисної вартості робіт інакше як примітивним важко назвати, але він по колишньому зустрічається на практиці. Як правило, цей метод використовують в своїй роботі невеликі приватні бригади «будівельників», які не зв'язані ніякими договірними зобов'язаннями із Замовником. Розрахунок кошторисної вартості ремонту квартири або офісу у такому разі зводиться лише розрахунку суми, яка необхідна підрядчикові для того, щоб покрити витрати на заробітну плату робочих, розраховану з укрупненого показника вартості робіт за 1 кв. м. При цьому цілий ряд неминучих витрат не враховується. Наприклад, витрати на придбання і доставку чорнових, витратних і обробних матеріалів повністю відносяться на рахунок Замовника і визначаються вже в ході виконання робіт. Даний метод розрахунку дозволяє підрядчикові привернути Замовника своєю «дешевизною», оскільки не дозволяє повною мірою оцінити дійсну (остаточну) вартість ремонту квартири або офісу.

2) Розрахунок кошторисної вартості ремонту за укрупненими показниками
Кошторис, складений за укрупненими показниками, як правило, містить перелік основних видів робіт і вживаних матеріалів. На відміну від кошторису, складеного на підставі трудозатратного методу, кошторис на ремонт квартири або офісу за укрупненими показниками дозволяє Замовникові визначити об'єм і конкретні види робіт, а також провести вибіркову перевірку ринкової вартості робіт і матеріалів, визначивши тим самим приблизну вартість ремонту. Крім того, такий кошторис може містити і інші статті витрат (транспортні, витрати на вивіз і утилізацію будівельного сміття і ін.).

3) Розгорнений кошторис на ремонт квартири або офісу
Розгорнений кошторис є найбільш оптимальним рішенням для визначення дійсної вартості ремонту квартири або офісу, оскільки дозволяє Замовникові повною мірою оцінити як об'єм робіт в цілому, так і технологічний процес їх виконання, включаючи етапи, види і послідовність виробництва робіт.
Вартість робіт в даному випадку указується відповідно до етапів їх виконання. Перелік конкретних видів робіт дозволяє, унеможливити різного трактування цін підрядчиком і Замовником, а також погоджувати найбільш чіткий порядок розрахунків між сторонами. Крім того, розгорнений кошторис на ремонт квартири або офісу окрім прямих витрат містить перелік накладних витрат, викликаних специфічними характеристиками об'єкту.
Розробка розгорненого кошторису на ремонт квартири або офісу вимагає від підрядчика достатньо великого професійного досвіду і ретельного опрацьовування всіх технічних питань, оскільки повинна відображати весь процес виконання ремонту і максимально унеможливити появи неврахованих витрат. Розгорнений кошторис у такому разі може виступати як невід'ємна частина договору, що укладається між Замовником і підрядчиком.

Компанія «Філософія ремонту» володіє великим досвідом як у виконанні ремонтних і обробних робіт, так і в розробці всієї необхідної кошторисної документації. Для фахівців компанії «Філософія ремонту» ділова репутація має велике значення у зв'язку з чим вся кошторисна документація розробляється з максимальною ретельністю і унеможливлює виникнення в ході виконання робіт додаткових, непередбачених витрат.

Ви прочитали пост: Складання кошторису на ремонт квартири або офісу – один з найважливіших етапів ремонту .

Запис опублікований:20/04/2012 09:43